Vieringen - Onze vieringen

Onze laagdrempelige, oecumenische gebedsvieringen vormen de grond van onze gemeenschap. Over de drempel van de gebedsruimte zijn we één in stilte en het zoeken naar woorden voor het geheim onder ons bestaan.

De gebedsruimte

Het is de plaats van ontmoeting met elkaar, met de stilte, met God. We besteden veel aandacht aan deze ruimte. Niet omdat God een huis nodig heeft, maar omdat wij een huis nodig hebben waar Gods naam ter sprake kan komen.

Samen vieren

Een van ons bereidt de viering voor. Er is geen voorganger, we nodigen de aanwezigen uit samen de viering mee te dragen. Bij aanvang van iedere viering steken we het olielampje van Taizé aan. We hopen dat iets van de sfeer van vertrouwen en blijheid die Taizé kenmerkt, ook bij ons te proeven is. Onze vieringen zijn open voor alle leeftijden.

We bidden op de dagen door de week:
Iedere morgen om 7.30
Op dinsdagavond is er om  19.oo  een stilteviering
Op woensdag en vrijdagavond is er om 19.00 een viering
Iedere zaterdagmorgen is er een viering om 10.00
                                     aansluitend is er tijd voor ontmoeting met koffie/thee.

Weet je welkom!

Taizévieringen

We organiseren ook speciale Taizévieringen voor jonge mensen en jongerenwerkers.