Vieringen - Onze vieringen

Onze laagdrempelige, oecumenische gebedsvieringen vormen de grond van onze gemeenschap. Over de drempel van de gebedsruimte zijn we één in stilte en het zoeken naar woorden voor het geheim onder ons bestaan.

De vieringen bieden gelegenheid dat zusters en gasten elkaar ontmoeten.Daarom vinden we het van belang dat gasten minimaal 1x per dag deelnemen aan een viering.

De gebedsruimte

De gebedsruimte ligt centraal op ons terrein, gebouwd op de plaats van de oude schuur. Symbolisch gezien van groot belang: namelijk tussen de boerderij van de gasten en het woonhuis van onze leefgemeenschap in. Het is de plaats van ontmoeting met elkaar, met de stilte, met God. We besteden veel aandacht aan deze ruimte. Niet omdat God een huis nodig heeft, maar omdat wij een huis nodig hebben waar Gods naam ter sprake kan komen.

Samen vieren

Een van ons bereidt de viering voor. Er is geen voorganger, we nodigen de aanwezigen uit samen de viering mee te dragen. Bij aanvang van iedere viering steken we het olielampje van Taizé aan. We hopen dat iets van de sfeer van vertrouwen en blijheid die Taizé kenmerkt, ook bij ons te proeven is. Onze vieringen zijn open voor alle leeftijden. Weet je welkom!

Taizévieringen

We organiseren ook speciale Taizévieringen voor jonge mensen en jongerenwerkers.