Onze inspiratie - Taizé

Een andere belangrijke inspiratiebron is Taizé, dat mooie dorpje in de Bourgogne waar jaarlijks duizenden jonge mensen naartoe trekken om inspiratie op te doen. In Casella voelen we ons sterk verbonden met deze oecumenische broedergemeenschap.

We zijn geïnspireerd door de manier waarop Taizé ruimte schept om samen met anderen op weg te zijn, te vieren, werken, eten en plezier te hebben. Teksten van oprichter Frère Roger en huidig prior Frère Alois raken ons door hun eenvoudige Godsvertrouwen.