Onze inspiratie - Taizé

Een andere belangrijke inspiratiebron is Taizé, dat mooie dorpje in de Bourgogne waar jaarlijks duizenden jonge mensen naartoe trekken om inspiratie op te doen. In Casella voelen we ons sterk verbonden met deze oecumenische broedergemeenschap.

We zijn geïnspireerd door de manier waarop Taizé ruimte schept om samen met anderen op weg te zijn, te vieren, werken, eten en plezier te hebben. Teksten van oprichter Frère Roger en huidig prior Frère Alois raken ons door hun eenvoudige Godsvertrouwen.

Wij zetten ons in voor dezelfde idealen. Ook wij combineren stilte, gebed en meditatie met een gastvrije inzet voor jonge mensen van 18 tot 35 jaar.

Taizé op de Monnikenberg

Eén keer per maand is er bij Casella een speciale Taizéontmoeting: Taizé Monnikenberg. Deze ontmoetingen hebben dezelfde elementen als een verblijf in Taizé. We zingen de liederen in, soms meerstemmig en vieren samen. Kijk in de agenda voor de eerstvolgende viering en meer informatie.