Over ons - Onze inspiratie

Een leven van persoonlijk en gezamenlijk gebed, gastvrijheid, ontmoeting, stilte, naastenliefde en vriendschap. Dit is wat ons inspireert en bindt.

Augustinus en Taizé

In onze gemeenschap volgen we de Regel van Augustinus. Augustinus stichtte zelf ook een klooster, waarin hij gastvrijheid als kernwaarde beschouwde. Daarnaast is ook de broederschap van Taizé een grote inspiratiebron voor ons. Met hun eenvoud van leven en geloof, hun verbondenheid met de wereld en gastvrijheid voor jonge mensen, zijn zij een voorbeeld voor Casella.

De grond onder onze voeten

Eén van hart en ziel op weg gaan naar God, uitgaande van wat Augustinus en Jezus ons voorgedaan hebben. Deze zoektocht, die met vallen en opstaan verloopt, vormt de grond van ons dagelijks leven. Het ritme van gebed dat vorm vindt in drie vieringen per dag, herinnert ons hieraan.