Over ons - Stichtingsbestuur

Het Stichtingsbestuur bestaat sinds mei 2010 uit vier leden: twee zusters, een penningmeester en secretaris.

Sinds 2016 neemt ook een adviserend lid uit de jongerendoelgroep deel aan het bestuur. De stichting heeft tot doel het gastenverblijf met alle activiteiten op langere termijn te kunnen borgen, zonder winstoogmerk.

Het bestuur bestaat uit:
Milou de With (secretaris)
Ries Companjen ( penningmeester)
Maria Leunissen (vice-voorzitter)
Marie Madeleine Maas (voorzitter)

Stichting Casella beschikt over de ANBI status. Giften zijn voor de schenker aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Daarnaast is Casella vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.

CasellaOntmoetingStilte Hilversum
NL50 TRIO 0254 7135 72