Ondersteun ons - Doneren

Steun ons  zodat wij het voor jonge mensen. die de Spil bezoeken, mogelijk kunnen maken de prijs van de kamers en maaltijden laag te houden.

CasellaOntmoetingStilte Hilversum
IBAN: NL50 TRIO 0254 7135 72

ANBI-status

Stichting Casella beschikt over de ANBI status. Giften zijn voor de schenker aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Daarnaast is Casella vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.