Onze inspiratie - Augustinus

Augustinus werd geboren in het jaar 354 en leefde het grootste deel van zijn leven in Noord-Afrika. Hij heeft veel over filosofie en religie nagedacht en geschreven. Veel van zijn geschriften zijn bewaard gebleven. Daarin schrijft hij bezield over hoe de liefde zijn leidraad is geworden.

Hij genoot van de stilte als manier om God op te zoeken, zowel in studie als gebed. Maar ook het ontmoeten van mensen was voor hem een manier om lief te hebben. Zijn levensverhaal laat zich lezen als het verhaal van een levenslange zoeker, die uiteindelijk zijn rust vindt in de liefde voor God en medemensen. meer »