Afscheid Nadia

Nadia heeft besloten om haar weg op een andere manier te vervolgen, ze verwoordt het zelf als volgt: ‘Gedurende de tijd van vorming bleek steeds meer dat – met alle aantrekkelijke kanten van het leven hier – het er toch naar uitzag dat ik er niet permanent voor kan kiezen.De komende periode zal er een zijn van oriëntatie op een vervolg. Ik verhuis naar een plek waar ik een tijdje kan wonen om weer wat tot mezelf te komen. Daarnaast ga ik op zoek naar een klooster of leefgemeenschap waar mogelijk meer stilte en individuele ruimte is, met daarbij de mooie dingen die me in Casella zo aantrokken.

Tenslotte wens ik Casella en jullie allen heel veel goeds toe, in de hoop en de verwachting dat deze gemeenschap met jullie betrokkenheid nog veel mooie dingen mag betekenen voor heel veel mensen. Het heeft mijn leven veranderd om hier te wonen en ik had het niet willen missen. Hartelijke groet,   Nadia Kroon’.

Natuurlijk wensen we Nadia alle goeds toe! Dankbaar zijn we elkaar ontmoet te hebben! Samen gaan we kijken wat we in de toekomst voor elkaar kunnen betekenen.

Archief »