We willen graag in gebed verbonden blijven met elkaar…
Nu dat live niet meer kan hebben ook wij een manier gezocht om ons bidden met jullie te delen.
Paul en Annette Delcour boden ons aan enkele vieringen te filmen.
Mariella heeft deze 1e viering gemaakt rond psalm 139.
In gebed verbonden Mariella, Maria en Marie Madeleine

Archief »