Ontstaansgeschiedenis

Wat onze droom was? De Augustijnse spiritualiteit beleven samen met andere mensen.
En daarbij niet verwachten dat ze intreden, maar dat ze kunnen proeven van
wat
religieus gemeenschapsleven is.’
(Lid van Casella)

Casella ontstond toen wij eind jaren negentig als zusters augustinessen spraken over onze verlangens voor de toekomst. Het werd ons duidelijk dat onze vorm van kloosterleven niet meer voldoende aansluiting vond bij de huidige maatschappij. We wilden graag opener worden. Gaandeweg ontstond draagvlak om binnen onze congregatie met een groep zusters een eigentijdse gemeenschap te beginnen.

In oktober 2001 was onze nieuwe leefgemeenschap Casella een feit. We begonnen met vijf zusters en twee mensen die dit leven tijdelijk met ons gingen delen. We startten in Utrecht in een vleugel van het klooster. Ons werk was vooral gericht op Meisjesstad: de opvang voor dakloze moeders en kinderen. Daarnaast organiseerden we ontmoetingsavonden, die speciaal georganiseerd werden voor jonge mensen.

Na een tijd zagen we onze missie veranderen. Het was voor de augustinessen niet langer mogelijk het opvanghuis onder eigen beheer te houden. De boerderij die bij ons klooster in Hilversum hoorde, kwam beschikbaar voor een nieuwe bestemming. Daar besloten wij onze plek voor Stilte en Ontmoeting te gaan realiseren.

In de beginjaren zijn wij gesteund en gemotiveerd door de heer Jan Franken. Hij heeft met ons meegedacht bij het zetten van nieuwe stappen, iets waarvoor wij hem nog altijd dankbaar zijn. Hij werkt als organisatieadviseur vanuit zijn bureau Les Plans, waarnaar we hier graag linken: www.lesplans.nl.

Het was een droom waar we uiteindelijk vijf jaar samen met een architect aan hebben gewerkt. Daarbij waren de vrienden om ons heen heel belangrijk. Zij lieten niet na ons te bevragen en bemoedigen.

In 2013 is onze droom werkelijkheid geworden en sindsdien kunnen we op deze plek ruimte en gastvrijheid aan jongeren bieden.

zonnebloem op casella