Retraiteweekend voor zoekers van 30 tot 45 jaar


Op adem komen

Thema van deze dagen : Dromen op je levensweg.
Met verschillende vormen van bezinning en stilte word je deze dagen geleid.

Programma      

Vrijdagavond:

18.30

      Ontvangst

19.00

      Viering

19.30

       Rondleiding

20.30

      Programma doornemen en uitleg slotviering  Op-maatje rond het thema

Zaterdag:

Vrij ontbijt tussen

8.30 en 9.15

9.30

        Viering

10.00

      Koffie/thee

10.15

        Tekst Augustinus met uitwisseling

11.30

        Eigen tijd

12.15

         Middaggebed

.

  Aansluitend warme maaltijd op de boerderij

13.30 – 14.30

  Eigen tijd

14.30

         Meditatie en gesprek

16.00

        Koffie/thee daarna eigen tijd om labyrint te lopen of gebedsbos te bezoeken.

18.00

        Broodmaaltijd

19.00

        Avondviering Aansluitend uitleg over viering zo.mo.

20.00

       koffie/thee en film kijken die past bij thema.

Zondag

Vrij ontbijt tussen

8.30 en 9.15

9.30

 Viering
Aansluitend koffie/thee bij Casella Korte rondleiding
Inzamelen elementen slotviering

12.30

Warme maaltijd bij Casella
Eigen tijd, kamer opruimen

15.00

Slotviering
Terugblik: Welke weg zijn we gegaan? Wat neem je mee?

16.30

Afscheid

Van de

gasten

verwachten we hulp bij tafeldekken, vaat en opruimen.

 

 

Terug naar agenda »