Retraiteweekend voor zoekers van 30 tot 45 jaar


Op adem komen

Thema van deze dagen : Samen luisteren in de stilte.
Met verschillende vormen van bezinning en stilte word je deze dagen geleid.

Programma

Vrijdagavond:

18.30

Ontvangst

19.00

Viering

19.30

Rondleiding

20.30

Programma doornemen en uitleg slotviering  Op-maatje rond het thema

Zaterdag:

Vrij ontbijt tussen

8.30 en 9.15

9.30

Viering

10.00

Koffie/thee

10.15

Tekst Augustinus met uitwisseling

11.30

Eigen tijd

12.15

Middaggebed

.

Aansluitend warme maaltijd op de boerderij

13.30 – 14.30

Eigen tijd

14.30

Meditatie en gesprek

16.00

Koffie/thee daarna eigen tijd om labyrint te lopen of gebedsbos te bezoeken.

18.00

Broodmaaltijd

19.00

Avondviering Aansluitend uitleg over viering zo.mo.

20.00

koffie/thee en film kijken die past bij thema.

Zondag

Vrij ontbijt tussen

8.30 en 9.15

9.30

Viering
Aansluitend koffie/thee bij Casella Korte rondleiding
Inzamelen elementen slotviering

12.30

Warme maaltijd bij Casella
Eigen tijd, kamer opruimen

15.00

Slotviering
Terugblik: Welke weg zijn we gegaan? Wat neem je mee?

16.30

Afscheid

Van de

gasten

verwachten we hulp bij tafeldekken, vaat en opruimen.

 

 

Terug naar agenda »