Activiteiten - Lectio Divina op weg naar Pasen

op naar Pasen

Bijbelteksten kun je op verschillende manieren en met verschillende intenties lezen. Je kunt de tekst dan eens rustig overdenken. Je kunt erover mediteren. Je kunt ook voor de oude kloostermethode kiezen ‘lectio divina’, een speciale manier om de bijbeltekst te beleven. Wij helpen je graag op weg met de stappen van Lectio Divina.

Stap 1: Voorbereiden

Voorbereiden is verbinden en jezelf “aan” zetten

In deze stap gaat het erom dat je in de juiste mindset komt, om aandachtig met de tekst om te gaan.
Doe een ontspanningsoefening, let op je ademhaling en adem langzaam en diep.
Luister naar het lied Atme in uns van Taizé
of zeg:
Gij wacht op mij
totdat ik openga voor U.
Ik wacht nu op uw woord
dat mij ontvankelijk maakt.
Stem mij af op uw stem
op uw stilte…

Stap 2: Lectio – lezen

Lezen is klinken en verbinden

Lees nu de tekst hardop. Luister zo onbevangen mogelijk naar de tekst.
Onderstreep belangrijke woorden.
Schrijf de tekst over.

Stap 3: Meditatio – overwegen

Meditatie is je laten raken, je hart in beweging brengen en je hart laten voeden

Bedenk:
Wat heb ik tijdens het lezen gehoord?
Wat betekent de tekst volgens jou?
Formuleer in één zin waar het in de tekst voor jou om gaat.

Stap 4: Oratio – bidden

Bidden is vragen en ontvangen

Lees de tekst nog een keer.
Welk woord spreekt je aan?
Is er een beeld dat boeit?
Een gevoel dat blijft hangen?
Blijf in stilte bij dat woord, dat beeld of die regel…
Op welke manier wordt je verlangen geraakt door de tekst?
Spreek je verlangen uit, vanuit je aangesproken zijn door Gods Woord.
Bid hardop: God,….

Stap 5: Contemplatio – schouwen

Contemplatie is verdiepen, leren van, leren met, leren door… Het vult je passie en visie. Je gaat van missie naar geloof.

In deze stap ben je stil in Gods tegenwoordigheid. Doe als Maria, die woorden hoorde en ze in haar hart bewaarde.
Mij geschiede naar Uw Woord.

Stap 6: Afsluiting

Afsluiten is ankeren en vasthouden, in hoop, geloof en Liefde.

Sluit de Lectio Divina af met de woorden van het lied:
Neem mij aan zoals ik ben.
Zuiver uit die ik zal zijn.
Druk uw zegel op mijn ziel
en leef in mij…

Beelden door Esther Zijlstra. Kijk voor meer werk van haar op Tekenplek