Augustinus

‘Augustinus is een van de meest fascinerende figuren uit de kerkgeschiedenis. Rond 410 na Christus zei hij al: “De tijden veranderen en wij in hen.” Wat hem bijzonder maakt, is dat hij als geen ander de veranderingen in de wereld om hem heen in verband brengt met de veranderingen in hemzelf. Zijn rusteloze zoeken naar rust en het vinden van God vormen de drijfveer in zijn leven.’
(Uit: ‘Zeven vragen aan Augustinus’)

Ofschoon Augustinus leefde van 354-430, is het niet vreemd dat wij in hem onze geestelijke leidsman zien. Als mensen die hechten aan stilte, gebed en ontmoeting, vinden we in zijn geschriften inspiratie voor ons individuele leven en het leven samen. Augustinus stichtte zelf ook een klooster, waarin hij gastvrijheid als kernwaarde beschouwde. Hij wordt ook wel ‘een man van gebed’ genoemd. Zijn boek Belijdenissen is één groot gebed. In elke middagviering lezen we een tekst van hem. Ook bestuderen we in Casella onder begeleiding teksten van Augustinus.

zonnebloem op casella