Vriend van de zusters

Ook vriend worden van de zusters en dit blad ontvangen?
Maak je bijdrage van €10.oo of meer per jaar dan over op
NL76 INGB 0003824429 ten name van Administratie tijdschrift Stad Gods Utrecht, onder vermelding van ‘Nieuwe lezer’en je volledig adres.