Meeleven

‘Ik wil proberen met anderen samen te leven vanuit Gods Liefde. Dat betekent voor mij ook liefde voor anderen en voor jezelf. Bij Casella beleef ik hoe het is om spiritualiteit een vaste plek in mijn leven te geven. Ik geniet van de ruimte die er bij Casella is voor gezelligheid, humor en rust en wil daar ook zelf aan bijdragen.’
(Carolien, meelever sinds vier jaar)

Bij Casella kun je voor lange of kortere tijd meeleven. Dit is iets anders dan te gast zijn in de boerderij. Als je meeleeft, verbind je je met Casella op tijdelijke basis, terwijl je gewoon je eigen baan of studie houdt. Daarnaast verwachten we van je dat je je verbindt aan onze missie met betrekking tot de plek voor Stilte en Ontmoeting. Voorwaarden om mee te kunnen leven zijn: affiniteit met het leven in een groep, samen en individueel op zoek zijn naar gelovig leven en niet ouder zijn dan 40 jaar. Casella biedt voor zowel vrouwen als mannen de mogelijkheid om voor bepaalde tijd mee te leven. Tot nu toe zijn er meer dan twintig jonge mensen geweest die fulltime of parttime met ons hebben meegeleefd.

Er zijn vele vormen van meeleven, want we proberen de manier waarop jij meeleeft af te stemmen op wat goed is voor zowel jou als ons. Het kan beginnen met zomaar een weekend, maar je kunt naar een verbinding groeien door een vast ritme in het meeleven aan te gaan. Na een inleefperiode kun je al dan niet kiezen voor een fulltime of parttime verbintenis met Casella. Als je je fulltime verbindt, deel je volledig in ons gemeenschappelijk leven. Je houdt daarbij je eigen sociale contacten en hebt een baan of volgt een studie. Parttime meeleven wil zeggen dat je in een ritme van een paar dagen per twee weken meeleeft. Zowel bij fulltime als parttime meeleven gaan we uit van een wederkerigheid in het uitwisselen en delen met elkaar en in de taken die onze missie met zich meebrengt. Tenslotte is er de mogelijkheid om je via Casella te verbinden aan de congregatie van de zusters augustinessen van Sint Monica en in te treden. Maar dan zijn we wel een paar jaar verder…

Als je nieuwsgierig bent, schrijf je dan eens in voor een meeleefweekend. Tijdens zo’n weekend ben je onze gast, logeer je in ons midden en leef je mee in ons ritme. Voor meer informatie kijk hier.