Stichtingsbestuur

Stichting Casella, ontmoeting, stilte en bezinning; dat is de officiële naam van ons klooster in Hilversum. Het stichtingsbestuur kwam in mei 2010 voor het eerst bij elkaar. Vier zusters augustinessen van Sint Monica waren al jaren bezig met het opbouwen van wat nu bekend is als Casella. Het oprichten van de stichting was nodig om het project op langere termijn te kunnen borgen, zonder hierin teveel afhankelijk te zijn van de congregatie. De stichting stelt zich, zonder winstoogmerk, ten doel mee te werken aan een zelfvoorzienend Casella, waarin allereerst de Augustijnse spiritualiteit op een laagdrempelige manier toegankelijk gemaakt wordt.

Het bestuur bestaat uit:

Alexandra Bruun (secretaris)
Ariejan Kuin (penningmeester)
Marie Madeleine Maas (voorzitter)
Maria Leunissen (vice-voorzitter).

Stichting Casella beschikt over de ANBI status. Dit houdt onder andere in dat giften voor de schenker aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Daarnaast is Casella vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.

Voor informatie  zie Informatie website tbv ANBI Casella april 2014

anbi

 

 

 

 

 

VACATURE

Stichting Casella zoekt een nieuwe secretaris (m/v)

Religieuze leefgemeenschap Casella in Hilversum biedt een open huis voor jonge mensen die op zoek zijn naar stilte en ontmoeting. Casella is een plek in een bosrijke omgeving aan de rand van het Gooisch Natuur Reservaat. Voor het beheer van dit open huis, genaamd ‘de Boerderij’, is de Stichting Casella, ontmoeting, stilte en bezinning opgericht. Deze stichting wordt bestuurd door een klein bestuur, bestaande uit twee zusters augustinessen van Sint Monica en twee leden. Voor de functie van secretaris bestaat een vacature.

Profiel secretaris Casella:
De secretaris is een actief lid van het bestuur, is hooguit veertig jaar jong en heeft bij voorkeur enige bestuurlijke ervaring. De secretaris ondersteunt de voorzitter op secretarieel terrein en is haar sparringpartner op beleidsterrein. Affiniteit met de activiteiten en doelgroepen van de stichting is van essentieel belang. Het betreft een onbezoldigde functie. De tijdsinvestering is ongeveer acht uur per maand.

Taken:

  • Opstellen van de agenda, notuleren van de vergaderingen, uitwerken en verspreiden van de notulen.
  • Schrijven en aanleveren van teksten op bestuurlijk vlak, voor bijvoorbeeld website en jaarverslag.
  • Inschrijving bij Kamer van Koophandel actueel houden.
  • Beheren van correspondentie met subsidiënten en sponsoren.
  • Zorgdragen voor en distributie van de binnengekomen post.
  • Archiveren van alle relevante (bestuurlijke) stukken.
  • Ondersteunen en adviseren van de voorzitter inzake digitaliseren en archiveren van bestuursaangelegenheden.

Deze website biedt ruime informatie over Casella, voor een andere invalshoek kun je ook kijken op onze Facebookpagina. Voor inlichtingen over deze functie kun je contact opnemen met de voorzitter van de Stichting Casella; zuster Marie Madeleine Maas, via mm.maas@casella.nl