Stichtingsbestuur

Stichting Casella, ontmoeting, stilte en bezinning; dat is de officiële naam van ons klooster in Hilversum. Het stichtingsbestuur kwam in mei 2010 voor het eerst bij elkaar. Vier zusters augustinessen van Sint Monica waren al jaren bezig met het opbouwen van wat nu bekend is als Casella. Het oprichten van de stichting was nodig om het project op langere termijn te kunnen borgen, zonder hierin teveel afhankelijk te zijn van de congregatie. De stichting stelt zich, zonder winstoogmerk, ten doel mee te werken aan een zelfvoorzienend Casella, waarin allereerst de Augustijnse spiritualiteit op een laagdrempelige manier toegankelijk gemaakt wordt.

Het bestuur bestaat uit:

Alexandra Bruun (secretaris)
Ariejan Kuin (penningmeester)
Marie Madeleine Maas (voorzitter)
Maria Leunissen (vice-voorzitter).

Stichting Casella beschikt over de ANBI status. Dit houdt onder andere in dat giften voor de schenker aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Daarnaast is Casella vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.

Voor informatie  zie Informatie website tbv ANBI Casella april 2014

anbi

 

 

 

 

 

 

zonnebloem op casella