Onze vieringen

‘Ik heb genoten van de rust en de stilte, de goede zorgen, de zon, de mooie bossen… maar vooral van de vieringen! Zo eenvoudig, maar daardoor zo krachtig. Ik ga gesterkt weer terug naar mijn drukke leventje.’
(Gast Casella)

De laagdrempelige en oecumenische gebedsvieringen zijn de grond van onze gemeenschap. Over de drempel van de gebedsruimte zijn we één in stilte en het zoeken naar woorden voor het geheim onder ons bestaan.

Een van ons bereidt de viering voor. Er is geen voorganger, de aanwezigen worden uitgenodigd samen de viering mee te dragen. Een viering voorbereiden kost tijd, maar dat is rijke, goede tijd. De viering vindt plaats in onze gebedsruimte. Van buiten lijkt het een schuur, maar van binnen is het een kathedraaltje! We besteden veel aandacht aan deze ruimte. Niet omdat God een huis nodig heeft, maar omdat wij een huis nodig hebben waar Gods naam ter sprake kan komen.

Bij aanvang van de vieringen steken we het olielampje van Taizé aan. We heten onze gasten welkom en staan stil bij de gevraagde gebedsintenties. We zingen regelmatig Taizéliederen en organiseren maandelijks een ontmoeting in Taizé-stijl. We hopen dat iets van de sfeer van vertrouwen en blijheid die Taizé kenmerkt, ook bij ons te proeven is.

viering